ආබාධිත දැරියට ‍රෝදපුටු පරිත්‍යාගයක්... | දිනමිණ

ආබාධිත දැරියට ‍රෝදපුටු පරිත්‍යාගයක්...

ආබාධිත කුඩා දැරියක් හා තවත් දරුවන් දෙදෙනකු සිටින වටරැක ප්‍රදේශයේ නිවෙසක් පසුගිය දිනවල සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ පිළිස්සී විනාශ විය. එම පවුලට ශක්තියක් වෙමින් හිටපු දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී චානක මාදුගොඩ මහතාගේ මැදිහත්වීම යටතේ ආබාධිත කුඩා දැරියට රෝද පුටුවක් සහ එම පවුලට වියලි ආහාර ප්‍රදානයක් සිදු කරන ලදි. මේ එහි අවස්ථාවකි.

ඡායාරූපය- බළපිටිය සමූහ - දිලිප් නිශ්ශංක


නව අදහස දක්වන්න