ශාන්ත බණ්ඩාරට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න | දිනමිණ

ශාන්ත බණ්ඩාරට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්න

මරාගෙන මැරෙන අයි එස් අයි එස් සංවිධානයේ සාමාජික මොහොමඩ් ඊබ්‍රහිම් ඉන්ෂාෆ්ට අයත් වැල්ලම්පිටිය තඹ කර්මාන්ත ශාලාවට කෝටාව ඉක්මවා තඹ නිකුත් කරන ලෙස නිර්දේශ කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකාර වැල්ලම්පිටිය ෆ්ලොරසස් පුද්ගලික සමාගමට සහනදායි මිලට අබලි තඹ මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් දෙන ලෙස එවකට ජනාධිපති මහජන සම්බන්ධතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වශයෙන් ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා ඉල්ලා ලිපිය නිකුත් කර ඇත්තේ 2018 ජුනි මස 06 වන දින බව ආණ්ඩු පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු ප්‍රකාශ කරයි.

ආණ්ඩු පක්ෂ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු සඳහන් කරන ආකාරයට කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති වෙත යැවු ලිපිය මගින් ඊබ්‍රහිම් ඉන්ෂාෆ්ට අයත් සමාගම තඹ නිෂ්පාදනය අතින් විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නා බව ශාන්ත බණ්ඩාර හඳුන්වා දී ඇත.

එම කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අබලි තඹ මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් සහනදායි ලෙස නිකුත් කරන ලෙස ශාන්ත බණ්ඩාර සෘජුව කියා ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී මුජුබර් රහුමාන් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඉහත ලිපිය නිකුත් කිරීම මගින් ශාන්ත බණ්ඩාර මහතාගේ බෝම්බකරු සම්බන්ධය පැහැදිලි වන බැවින් ඉහත නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින බව ද මුජුබර් රහුමාන් මහතා වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න