අපටත් වෙසක්... | දිනමිණ

අපටත් වෙසක්...

අන්තවාදී ක්‍රියා හමුවේ සිත් ඔද්දල් වුව මේ මුසල්මානු අම්මා සිය දරු දෙදෙනා ඊයේ පාසල් කැඳවා ගෙන ආයේ ළඟ එන වෙසක් උලෙළට අපත් සුදානම් ය යන මහඟු පණිවිඩයත් රැගෙන ය. සෑම ආගමකින් ම ඉගැන්වෙන සාමයේ, සංහිඳියාවේ, ආදරයේ, පාඩමත් එය නොවේ ද?

ඡායාරූපය-ගාල්ල උතුර සමූහ දික්වැල්ලේ තිලකරත්න

නව අදහස දක්වන්න