හමුදා-පොලිස් මාමලාටයි මේ උපහාරය... | දිනමිණ

හමුදා-පොලිස් මාමලාටයි මේ උපහාරය...

රටේ පැවති ආරක්ෂික තත්ත්වය ‍හේතුවෙන් වසා දමා තිබුණු ප්‍රාථමික පාසල් පසුගියදා යළි විවෘත කළ ද දරුවන්ගේ පැමිණීම ඉතා පහළ මට්ටමක පැවතිණි. දරණගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දරු දැරියන්ගේ පැමිණීම යම් වර්ධනයක් පෙන්වූ අතර ඒ සඳහා ආරක්ෂාව සැපයූ යුද හමුදාවේ හා පොලිසියේ නිලධාරීන්ට පාසලට පැමිණ සිටි දූ දරුන් විසින් සිහිවටන තිළිණ පිරිනමමින් සිය උපහාර දැක්වූ අයුරු.

සටහන සහ ඡායාරූපය-දෙල්ගොඩ සමූහ සුදත් පුබුදු කීර්ති


නව අදහස දක්වන්න