හෙට්ටිමුල්ල දීවෙල පාරේ ජලනළ පුපුරලා: පවුල් රැසක් පිපාසෙන් | දිනමිණ

හෙට්ටිමුල්ල දීවෙල පාරේ ජලනළ පුපුරලා: පවුල් රැසක් පිපාසෙන්

කෑගල්ල සමුහ

ජල සම්පත් මණ්ඩලය මඟින් හෙට්ටිමුල්ල දීවෙල මාර්ගයේ එලා ඇති ජලනළ පුපුරා යාම නිසා මෙයින් ජලය ලබා ගන්නා පවුල් විශාල සංඛ්‍යාවකට ජලය නොමැතිව නොයෙකුත් දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇත. මේ ජලනළ මඟින් මිනුවන්ගමුව, අටලාහේන, කටුවන්ගොල්ල , වල්පොල ඇතුළු ප්‍රදේශ කීපයකම පවුල් විශාල සංඛ්‍යාවක් ජලය ලබා ගනිති.

සබරගමුව පළාත් සභාව මඟින් මේ මාර්ගය රුපියල් කෝටි ගණනක පමණ මුදලක් වැය කර කාපට් කර ඇත. එසේ තිබිය දී මාර්ගයේ එලා ඇති ජලනළ වාහන ගමන් කරන විට පුපුරා යයි. එසේ පුපුරා යන ජලනළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට බැකෝ යන්ත්‍ර යොදාගෙන කාපට් කර ඇති මාර්ගය හෑරීමෙන් මාර්ගයට මහත් හානි සිදුවීමට පටන්ගෙන ඇත. මේ මාර්ගය මේ වන විට බැකෝ යන්ත්‍ර යොදාගෙන ස්ථාන 10 - 15 පමණ හාරා ඇත. ජලනළ පුපුරා යාමෙන් පසු රුපියල් කෝටි ගණනක් පමණ වැය කර ඇති මාර්ගය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම සදහා බැකෝ යන්ත්‍ර යොදාගෙන කාපට් කිරීම මේ දිනවල සිදු කෙරේ.


නව අදහස දක්වන්න