බද්යුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව කථානායකට | දිනමිණ

බද්යුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව කථානායකට

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව කථානායකට භාර දී තිබේ.

ඒ මන්ත්‍රීවරු 66ගේ අත්සනින් යුතු ලිපියකින්.


අදහස් 1ක් ඇත

නව අදහස දක්වන්න