දේපළ වෙළෙඳාම් මන්දගාමී වේ | දිනමිණ

දේපළ වෙළෙඳාම් මන්දගාමී වේ

මෙරට ඉහළ මිල ගණන් යටතේ පවතින නිවාස ඒකකවල විකුණුම් මන්දගාමි වෙමින් පවතින අතර අඩු ම්ල මට්ටමේ පවතින දේපළ වෙ‍ළඳාම් ඉල්ලුම දිගටම පවතින බව මහ බැංකුව පවසයි.

'Condominium Market Survey' විසින් කරන ලද සමීක්ෂනයන්ට අනුව මේබව තහවුරු වී තිබේ. බහුතර ඒකක කොළොම්පියන් ව්‍යාපෘති සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවතින ඒවා බව හඳුනාගෙන තිබේ.

විකුණුම් ගනුදෙනු වල ස්වභාවය අනුව කරන ලද විශ්ලේෂණයට අනුව, රුපියල් මිලියන 25 කට අඩු ඒකක අලෙවිය වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන අතර අනෙකුත් කාණ්ඩවල කොටස් අඩු වී ඇති බවට, 'Condominium Market Survey' 2018 වර්ෂය සඳහා සිය වාර්ෂික වාර්තාවේ දැක්වේ.

සියළු දේපල මිලියන 25 ත් 50 ත් අතර ,රුපියල් මිලියන 50 කට අධික මුදලක් සහ රුපියල් මිලියන 75 කටත් වඩා වැඩි වශයෙන් සමීක්ෂනයට භාජනය කර ඇති අතර රුපියල් මිලියන 25ට ‍වැඩි ගනුදෙනු 2018‍ට සාපේක්ෂව මන්දගාමී වී ඇතිබව සඳහන් කරයි.

සහාධිපත්‍ය ගැනුම් කරුවන්ගෙන් බහුතරය ශ්‍රි ලාංකිකයන් වන අතර බොහෝ දෙනා විසින් ආයෝජනයට වඩා වැඩි ආදායමක් සඳහා නිවාස ඒකක මිලදී ගෙන ඇත

නව අදහස දක්වන්න