වැලිගම නගරාධිපතිට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න | දිනමිණ


 

වැලිගම නගරාධිපතිට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න

පක්ෂ නායකත්වය විවේචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැලිගම නගරාධිපති රෙහාන් විජේරත්න මහතාට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන නගරාධිපතිවරු ඉල්ලීම් කර ඇතැයි පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරයි.

වැලිගම නගරාධිපතිවරයා පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විවේචනය කරමින් ලිපියක් ලියා ඇතැයිද ඒ පිළිබඳව කඩිනමින් පරීක්ෂණයක් කර විනය පියවර ගන්නැයි එම නගරාධිපතිවරුන් ලිඛිතව ඉල්ලීම් කර ඇතැයිද ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.

වැලිගම නගරාධිපති පක්ෂ විනය කඩකර තිබේනම් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා විනය පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න