ලෙනදොර ශ්‍රී මලියදේව ස්ථුපයේ කොත නිරාවරණය වූදා ... | දිනමිණ


 

ලෙනදොර ශ්‍රී මලියදේව ස්ථුපයේ කොත නිරාවරණය වූදා ...

ඓතිහාසික ලෙනදොර ශ්‍රී මලියදේව පිරිවෙන් මහා විහාරයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ශ්‍රී මලියදේව ස්ථුපයේ කොත නිරාවරණය හා ශෛලමය සිරිපා අනුරුව විවෘත කිරීම ප්‍රදේශ රැසක පුජනීය මහා සංඝරත්නයේ සහභාගීත්වයෙන් හා ගිහි පින්වතුන් ගේ සහභාගීත්වයෙන් උත්සවය පැවැති අයුරු. අස්ගිරි පාර් ශවයේ අනුනායක ආනමඩුවේ දම්මදස්සි නා හිමියෝද මෙම අවස්ථාවට හිමියෝද වැඩම කොට සිටියහ.

ඡායාරූප-නාඋල සමූහ අයි.ඒ. කුමාර

 

නව අදහස දක්වන්න