මේ බෝක්කුව දෙසත් බලමු ද ? | දිනමිණ


 

මේ බෝක්කුව දෙසත් බලමු ද ?

රත්ගම බද්දෙගම පාරේ පාලමගොඩ බෝක්කුව මේ වන විට දෙපස ඇඳි දෙක කඩා වැටී අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර එහි වේල්ල ශුද්ධ පවිත්‍ර නොකිරීම නිසා දැඩි දුගඳක් වහනය වන බව ජනතාව පවසති.

පාර පළල් කිරීමේදි මේ ඇඳි දෙක කැඩී ගොස් ඇතිඅතර මේ දක්වා බෝක්කුව පළල් කර නැත. එබැවින් මේ බෝක්කුව පාරේ ප්‍රමාණයට පළල් කර සකස් කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින ප්‍රදේශවාසීහු මෙහි ඇතැමුන් කුනු සහ මාළු අපද්‍රව්‍ය දැමීම නිසා කබරුන් වැනි සතුන් නිතර ගැවසෙන බව පවසති.

 

ඡායාරූපය -ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංචාරක

                ධර්මදාස සිරිවර්ධන

නව අදහස දක්වන්න