මහරගම සතිපොළ ගොඩනැඟිල්ල ආරක්ෂිත තැනක් කරමු ද? | දිනමිණ


 

මහරගම සතිපොළ ගොඩනැඟිල්ල ආරක්ෂිත තැනක් කරමු ද?

මහරගම නගර මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති සතිපොළ ගොඩනැඟිල්ල ඉතා අනාරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත. සතියකට දින තුනක් පැවැත්වෙන සති පොළ නොපැවෙත්වෙන දින වලදී වෙළෙඳුන් විසින් ලෑලි තට්ටු සහිත බොහෝ මෙවලම් අනාරක්ෂිත ලෙස දමා යෑම වර්තමානයේ විශාල විනාශයකට පත් වීමට ඉඩ තිබේ යැයි මහරගම නාගරික මන්ත්‍රි සමන් සේනාධීර මහතා කියයි. පොළ පැවැත්වීමෙන් පසු වෙළෙඳුන් විසින් භාවිතයට ගත් භාණ්ඩ ඉවත් කර ගැනීමට ලිපි මගින් දන්වන්නැයි නගර සභාවේ ආදායම් පාලක සහ සෞඛෟ බලධාරින්ට දන්වා ඇතත් එය ක්‍රියාත්මක වී නැති බව පවසයි.

ඡායාරූපය - පන්නිපිටිය විශේෂ අනිල් ලසත් පෙරේරා

 

නව අදහස දක්වන්න