සී නෝර් ආයතනයේ පුළුල් වෙනසක් | දිනමිණ


 

සී නෝර් ආයතනයේ පුළුල් වෙනසක්

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

සමුද්‍රීය සංචාරක ව්‍යාපාරය මෙන්ම ධීවර කර්මාන්තයේ අනාගත ඉලක්ක සපුරාලීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා සී නෝර් ආයතනයේ ද පුළුල් වෙනසක් ඇති කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ යටතේ වඩාත් පරිසර හිතකාමී ධීවර ආම්පන්න නිෂ්පාදනය මෙහි ප්‍රථම පියවර වේ. ෆයිබර් තාක්‍ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් දැනට සිදු කරන බෝට්ටු නිෂ්පාදනය වඩාත් පරිසර හිතකාමී ලෙස සිදු කිරීමට, යකඩ උපයෝගී කර ගනිමින් බෝට්ටු නිපදවීමට අවශ්‍ය සැලසුම් මේ වන විටත් සකස් කර තිබේ

සමුද්‍රීය සංචාරක ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් ඉදිරියේ පහසුකම් සැපයීමේ ලෝක ඉදිරි පස් අවුරුදු ඉලක්කය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 9.5කි. එම ඉලක්කයේ සංචාරක බෝට්ටු සහ අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීමේ ලෝක වැඩපිළිවෙළේ කොටස්කරුවකු වීමට සී නොර් ආයතනය පෙළ ගැස්වීමට මේ පියවර ගත් බව රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා කියයි. ඊට සමගාමීව ධීවර ක්‍ෂේත්‍රයේ පහසුකම් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය යාත්‍රා සහ උපකරණ නිෂ්පාදනය සඳහා ද සී නෝර් ආයතනය මෙහෙය වන බව රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

නව අදහස දක්වන්න