සීගිරිය නැරඹීම නොමිලේ | දිනමිණ


 

සීගිරිය නැරඹීම නොමිලේ

උපාලි කරුණාරත්න

මේ 18, 19, 20 තෙදින සීගිරිය පුරා විද්‍යා පරිශ්‍රය හා කෞතුකාගාරය දේශීය සංචාරකයන් සඳහා නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා දීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල කටයුතු යොදා ඇත.

වෙසක් උත්සවය හා ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනයට සමගාමීව මේ අවස්ථාව දේශීය සංචාරකයන් සඳහා ලැබෙන අතර ඉහත දිනයන් තුළදී සීගිරියේ කැනීම්වලින් හමුවූ පුරා වස්තු ප්‍රදර්ශණයක් හා අධ්‍යාපනික වැඩ සටහන් මාලාවක්ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ. නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ උපදෙස් මත මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න