පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් | දිනමිණ

පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක්

පොලීසියේ සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ කැපවීම මත ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ මහජනතාවගේ විශ්වාසය ගොඩනැඟෙමින් පාසල් වෙත එන සිසුන්ගේ ප්‍රමාණය දිනෙන් දින වැඩිවෙමින් පවතී. මෙසේ ඊයේ (16) වන විට දරුවන් සතුටින් පාසලට පැමිණෙනු දැකිය හැකි වූයේ බළංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රි ජාතික පාසලෙනි. ඊයේ දින 1200ක පමණ සිසු පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.

ඡායාරූපය-බෙලිහුල්ඔය සමූහ සමන්තා කංකානම්ගේ

නව අදහස දක්වන්න