කුණු ප්‍රශ්නයකින් කැනඩාවේ පිලිපීන තානාපති ආපසු ගෙන්වයි | දිනමිණ

කුණු ප්‍රශ්නයකින් කැනඩාවේ පිලිපීන තානාපති ආපසු ගෙන්වයි

ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි අපද්‍රව්‍ය යැයි වැරැදි ලෙස ලේබල් කරමින් කැනඩාවේ සිට පිලිපීනයට ගෙන ආ කසළ තොගයක් හේතුකොටගෙන පිලිපීනය කැනඩාවේ සිටි තම තානාපතිවරයා ආපසු ගෙන්වා ගෙන ඇත. 2014 වසරේ නැව් ගත කොට ඇති මේවා මේ වසරේ මැයි 15 වැනිදා ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට තිබූ අවසාන දිනයට පෙර ඒ කටයුත්ත ඉටු කිරීමට කැනඩා බලධාරීන් අසමත්වීම නිසා එයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මේ ක්‍රියාව සිදුකර තිබේ. මේ ගැන පසුගිය දිනක අදහස් පළ කළ පිලිපීන ජනාධිපති රොඩ්‍රිගෝ ඩුටර්ටේ "කැනඩාවට නැවකින් ගොස් ඔවුන්ගේ කුණු ඔවුන් වෙතට හලා එනවා" යැයි ප්‍රකාශ කොට තිබේ. කන්ටේනර් රැසකින් සමන්විත මේ කසළ තොගයට නැපී ආදී ගෙදරදොරේ අපද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් අඩංගු වී තිබේ. මේවා ආපසු රැගෙන යාමේ අවසාන දිනය ඉකුත්වීම නිසා ඊට ප්‍රතිචාර ලෙස පිලිපීනය කැනඩාවේ සිය තානාපතිවරයා ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු කළේය. පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර කැනඩා තානාපති කාර්යාලය මෙයට ප්‍රතිචාර ලෙස පවසා ඇත්තේ මේ කසළ තොගය ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන බවයි.

නව අදහස දක්වන්න