චීන චන්ද්‍ර යානය සඳ ගැන කරුණු තහවුරු කරයි | දිනමිණ


 

චීන චන්ද්‍ර යානය සඳ ගැන කරුණු තහවුරු කරයි

චන්ද්‍රයාගේ ධ්‍රැවයක පිහිටි අති විශාල ආවාටයක් පිළිබඳ සත්‍යය තහවුරු කරගැනීමට නොබෝදා චීනය විසින් සඳමතට යැවූ "චෑන්ග් e-4" චන්ද්‍ර ගවේෂක යානය සමත් විය. වසර බිලියන ගණනකට පෙර අති විශාල ග්‍රහකයක් ගැටීම නිසා චන්ද්‍රයාගේ අභ්‍යන්තරයේ මැන්ටලය නමින් හැඳින්වෙන ස්ථරය දක්වා ගැඹුරු ආවාටයක් සෑදී තිබේ. මේ කරුණ ඔප්පු කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි එතෙක් සොයාගෙන නොතිබුණු නමුත් මැන්ටලය සමන්විත වන පාෂාණ කොටස් සොයාගැනීමට චීන රෝවර් යානයට හැකිවීම ගැන විද්‍යාඥයෝ උද්දාමයට පත්වී සිටිති.

නව අදහස දක්වන්න