හපුතලේගම ශ්‍රී බිම්බාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනයෙන් .... | දිනමිණ

හපුතලේගම ශ්‍රී බිම්බාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනයෙන් ....

හල්දුම්මුල්ල සමුහ

හපුතලේ හපුතලේගම ශ්‍රී බිම්බාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ ඉදි කළ 18 රියන් හිටි බුදු පිළිම වහන්සේගේ තැන්පත් කිරිම සදහා වැඩම කරවන ලද සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ මහජනතාවට වැදපුදා ගැණිම සදහා විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාවේ තැන්පත් කර ති‍බේ. වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව පවත්වන මේ පුණ්‍ය උත්සවය විහාරාධිපති ඌව පළාත් ප්‍රධාන සඝනායක හපුතලේ බුද්ධානන්ද නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා යටතේ සිදු කරණු ඇත. මේ ධාතුන් වහන්සේ වන්දනා කිරිම සදහා‍ අති විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියහ.

නව අදහස දක්වන්න