ගජේන්ද්‍රන්ගේ පවුලට සෙවණක් දෙන්න | දිනමිණ


 

ගජේන්ද්‍රන්ගේ පවුලට සෙවණක් දෙන්න

ගම්පොළ සමූහ

සපත්තු සාදන්නෙකු ලෙස ගම්පොළ නගරයේ පදික වේදිකාවේ ජීවිකාව ගෙවන ඒ. ගජේන්ද්‍රන් මහතා පාසල් වයසේ දරුවන් තිදෙනකුගේ පියෙකි.

මොහු සොයන සුළු මුදලින් දරු පවුල නඩත්තු වන අතර පාසල් දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවන් ඉටු කර ගැනීමටද ඔහුට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇත. ඒ අතර මොවුන් දැනට සිටින කුලී නිවෙසින් බැහැර වන ලෙසද එහි අයිතිකරුවන් විසින් මොහු හට දැනුම් දී ඇත.

මේ නිසා දරුවන් හා බිරියගේ රැකවරණය සඳහා වෙනත් කුලී නිවෙසක් සෙවීමට ගජේන්ද්‍රන්ට සිදු වී ඇති අතර එම නිවෙස සඳහා තැන්පත් මුදල ලෙස එකවර රුපියල් හැත්තෑ දහසක් ගෙවිය යුතු බව දන්වා තිබේ.

ගජේන්ද්‍රන් පවසනුයේ මේ මුදල එකවර කෙසේවත් ගෙවිය නොහැකි බවයි.නමුත් පාසල් දරුවන්ට ඉන්න තැනක්ද නොමැති නිසා ඔහු දැඩි අසරණභාවයට පත්වී සිටී.

ඔහු පවසනුයේ කෑම බීමෙන් අඩු කර හෝ ලැබෙන දෛනික ආදායමෙන් ගෙවල් කුලිය ගෙවීමට උත්සාහයක නිරත වුවත් එකවර ගෙවීමට ඇති මේ තැන්පත් මුදල ඔහුට සොයා ගත නොහැකි බවයි.එම නිසා මේ රටේ හෝ විදේශ රටක පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ උදවු ඔහු ඉල්ලා සිටී.

රජය මැදිහත් වී මේ අසරණ පවුලට කුඩා ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබාදීට කටයුතු කරන ලෙස ගම්පොළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයද ඉල්ලා සිටී.

නව අදහස දක්වන්න