වීසා රහිත සංචාර කතාව අසත්‍යයක් | දිනමිණ


 

වීසා රහිත සංචාර කතාව අසත්‍යයක්

ඇමෙරිකානු 'වීසා රහිත වැඩ සටහනට' (Visa Waiver Program) ශ්‍රී ලංකාවත් ඇතුළත් කර ඇති බවට පැතිර යමින් තිබෙන කටකතාවල සත්‍යතාවක් නැතැයි කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

වීසා රහිතව නිශ්චිත කාල සීමාවක් එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටිය හැකි පුද්ගලයන් අයත් රටවල් නාම ලේඛනයක් ද ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලීය නිවේදනයට එක්කර ඇත.

ඒ අනුව 'වීසා රහිත ඇමෙරිකානු වැඩ සටහනට' (Visa Waiver Program- VWP) අයත් රටවල් සංඛ්‍යාව තිස් අටක් වන අතර එම ලැයිස්තුවට අයත් ආසියානු රාජ්‍ය සංඛ්‍යාව හතරක් පමණි.

එනම් බෘනායි, සිගප්පූරුව. තායිවානය සහ දකුණු කොරියාවයි.

(බී.බී.සිය ඇසුරෙනි)

නව අදහස දක්වන්න