සංචාරක බස් රථයකට ඊජිප්තුවේදී ප්‍රහාරයක් | දිනමිණ

සංචාරක බස් රථයකට ඊජිප්තුවේදී ප්‍රහාරයක්

ගීසාහී පිරමීඩ ආසන්නයේ පිහිටි ග්‍රැන්ඩ් ඊජිප්තු කෞතුකාගාරයට යාබදව සංචාරක බස් රථයකට පිපුරුම් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී තිබේ.

ආරක්ෂක වාර්තා සඳහන් කරන ආකාරයට පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු දැනට තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මරණ කිසිවක් දැනට වාර්තා වි නොමැත.

නව අදහස දක්වන්න