අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

කේ.ජී.ජී. චාලට් තිලකසේකර - ත්‍රිකුණාමලය වෙළඳ ව්‍යාපාරික නැසීගිය කේ.ජී.ඩබ්. ධර්මදාසගේ ආදරණීය භාර්යාව වූ කේ.ජී.ජී. චාලට් තිලකසේකර අවු. 93 ක් ආයුවළදා අභාවප්‍රාප්ත වූවාය. අවසන් කටයුතු මැයි මස 20 වෙනි සඳුදා සවස 4.00ට චීනවරාය 4 කණුව සුසානභූමියේ සිදුකෙරේ. ශෝකයට පත් දරුපිරිස.048094

 


නව අදහස දක්වන්න