ගතවූ මාස 4ට නාඋලින් ඩෙංගු රෝගීහු 10ක් | දිනමිණ

ගතවූ මාස 4ට නාඋලින් ඩෙංගු රෝගීහු 10ක්

මේ වසරේ ගතවු මාස කිහිපයේ දී නාඋල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් දස දෙනෙකු වාර්තා වී ඇතැයි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය දත්ත වාර්තා තහවුරු කරය ඇත.

පසුගිය ජනවාරි මාසයේ දී ඩෙංගු රෝගීන් පස් දෙනෙක්, පෙබරවාරි මාසයේ දී රෝගීන් සිව් දෙනෙක් හා මාර්තු මාසයේ දී එක් රෝගීයෙක් වශයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් දස දෙනකු වාර්තා වී ඇතැත් මේ දක්වා ඩෙංගු මරණ වාර්තා වී නොමැති බව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවේ දැක්වේය.

මෙම තොරතුරු අනාරවරණය කරනු ලැබුවේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පසුගියදා පැවති ප්‍රාදේශිය සංවර් ධන කමිටු රැස්වීමේදීය.

මීට සමගාමීව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය හා මහන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක කාර්යාලය හා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන එක්ව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් රැසක් සිදුකර ඇති බව මෙහිදී අදහස් දැක්වු නාඋල ප්‍රාදේශිය ලේකම් ආත්මා ඩිලුක්ෂි ජයරත්න මහත්මිය සඳහන් කළාය.

නාඋල සමූහ
අයි.ඒ. කුමාර

නව අදහස දක්වන්න