මෝදි සහ අමාත්‍යාංශ ඉහළ නිලධාරීන් විශේෂ සාකච්ඡාවක | දිනමිණ

මෝදි සහ අමාත්‍යාංශ ඉහළ නිලධාරීන් විශේෂ සාකච්ඡාවක

ඉන්දියාවේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශවල ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැති බව වාර්තා වේ. ඒ පිළිබඳ නිල නිවේදනයක් නිකුත් නොවුණ මුත් අද (23) එරට මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත්වීමට නියමිතව තිබියදී පැවැත්වූ මේ සාකච්ඡාව වඩාත් වැදගත් තීන්දු තීරණ වෙනුවෙන් පවත්වන්නට ඇතැයි සඳහන්ය. රාජ්‍ය ආර්ථිකය ඇතුළු විවිධ ගැටලු පිළිබඳ එම නිලධාරීන්ගේ අදහස් විමසා ඇති බව නිල නොලත් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. අගමැතිවරයා විසින් අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් සමඟ මෙවන් සාකච්ඡා පැවැත්වූ ප්‍රථම අවස්ථාව බව සඳහන්ය.


නව අදහස දක්වන්න