අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

පෙරේරා ගීතා රන්ජනී - එඩ්ගා පෙරේරාගේ ආදරණීය භාර්යාව වූද,​ දෙනියායේ වික්ටර් රත්නායක සහ එම මැතිනියගේ වැඩිමහල් දියණිය වූද,​ සුබද්‍රා මීවනපලාන,​ ඩිංකි කොරෙයා,​ සේනක රත්නායකගේ සහෝදරිය,​ මැයි 24 වෙනි දින අභාවප්‍රාප්ත විය. දේහය,​ ඒ.එෆ්. රේමන්ඩ් මල් ශාලාවේ තැන්පත්කර ඇත. අවසන් කටයුතු 26 වෙනි ඉරිදා සවස 4.00 ට බොරැල්ල කනත්තේදී සිදු කරනු ලැබේ.
050377

 

නව අදහස දක්වන්න