පුල්වාමා මෙහෙයුම - සකීර් මූසා මරුට | දිනමිණ

පුල්වාමා මෙහෙයුම - සකීර් මූසා මරුට

ඉන්දීය ආරක්ෂක අංශවලට "වඩාත් අවශ්‍යව සිටි" කැරලි නායකයා ලෙස හැඳින්වුණු සකීර් මූසා ඉන්දීය පාලිත කාශ්මීර් ප්‍රදේශයේදී ඝාතනය කළ බව ඉන්දීය යුද්ධ හමුදාව තහවුරු කරයි.

අල්-ඛයිදා සංවිධානයේ කාශ්මීර් අනු කණ්ඩායම වන 'අන්සාර් ඝාස්වත් උල් හින්ද්' සංවිධානයේ නායකයා වූයේ ඔහුය.

කාශ්මීර්හි ට්‍රාල් දිස්ත්‍රික්කයේ නිවසකට කොටු කර ඔහු මරා දමන ලද බව යුද්ධ හමුදාව ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සමග අදාළ කලාපයේ ජංගම දුරකතන අන්තර්ජාල සේවා අවහිර කර ඇති අතර ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ.

පාසල් සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සිකුරාදා දින තෙක් වසා තබන ලෙස ද දැනුම් දී තිබේ.

(බී.බී.සිය ඇසුරෙනි)

නව අදහස දක්වන්න