තෙලිඟු ජන­තා­වගේ පාර­ම්ප­රික සංස්කෘ­තික සංද­ර්ශ­න­යක් | දිනමිණ

තෙලිඟු ජන­තා­වගේ පාර­ම්ප­රික සංස්කෘ­තික සංද­ර්ශ­න­යක්

දිවයින පුරා විසිරී සිටින ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති තෙලිඟු ජනතාවට සිදුවී ඇති ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳව රජයට කරුණු කීමට තෙලිඟු ජනතාව සිය පාරම්පරික සංස්කෘතික සංදර්ශනයක් පවත්වමින් බලධාරීන්ට ඒත්තු ගැන්වීමේ උත්සාහයක් 23 දින කැකිරාව කලාවැව ධීවර ගම්මානයේ සූදානම් කර තිබිණි. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙලිඟු ජනතාවගේ නායක කේ .ආර් .අනවත්තු මහතා විසින් මෙය සංවිධාන කර තිබිණි.

දිවයිනේ ගම්මාන 7ක විසිදාහකට අධික ජීවත්වන තෙළිගු ජනතාවගේ රැහේ නායකයන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටි අතර සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ද සහභාගි කරවාගෙන තිබුණි. පාරම්පරික තෙලිඟු ජනතාව ඔවුන්ගේ අතීතයේ සිට පවත්වාගෙන ආ රැකියාවන් ප්‍රරදර්ශනය කරමින් තම රැකියාවට ඇති බාධා ගැටලු නිවාස ප්‍රශ්න පානීය ජල ප්‍රශ්න සහ විවිධ සමාජ අසාධාරණකම් පිළිබඳ ව බලධාරීහු දැනුවත් කිරීම විශේෂත්වයකි. ගම්මානයේ ජනතාව නයි නැටවීම රිලව් නැටවීම සාස්තර කීම පිඹුරන් ප්‍රරදර්ශනය කිරීම ආදී රැකියා සිදුකරගෙන යන බව ප්‍රදර්ශනය කරමින් එක වරම විශාල නාගයන් ප්‍රමාණයක් බලධාරීන් ඉදිරියේ නැටවීමට ද ඔවුහු ක්‍රියා කළහ. ඡායා - සිගිරිය විශේෂ

 

නව අදහස දක්වන්න