පූජිත් ජයසුන්දර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට | දිනමිණ


 

පූජිත් ජයසුන්දර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

තමා ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම නීතිවිරෝධී යැයි පවසමින් නිවාඩුයවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර අද, මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනුකරනු ලැබීය.

ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ.

මෙම පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස කතානායකවරයා, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්, වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා, නීතිපතිවරයා ඇතුළු පිරිසක් නම් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය නීිතිවිරෝධී යැයි පවසමින් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි ඔහු එමඟින් ඉල්ලා ඇත්තේ.

නව අදහස දක්වන්න