විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවට | දිනමිණ


 

විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවට

ලබන අඟහරුවාදා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සහ පොලිස්පතිවරයා අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට නියමිතයි.

අදාළ සාක්ෂි මත ඉදිරියේදී කැඳවන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනු ඇති බව ද සදහන්.

 

නව අදහස දක්වන්න