සියුමැලි දෑතින් නිමවෙන අසිරිමත් සිතුවම්.... | දිනමිණ


 

සියුමැලි දෑතින් නිමවෙන අසිරිමත් සිතුවම්....

මානව රූප ඇදිමේ උපන් හපන්කම් දක්වන තරැණියක් බකිනිගහවෙල පොල්ගහපිටිය වැලිකඩ ප්‍රදේශයෙන් පසුගියදා අපට මුණ ගැසිණි. තමන්ගේ මේ හැකියාව තවදුරටත් දියුණු කරගැනිමට චිත්‍ර ගුරුවරයෙකුගෙ සහාය ලබාගෙන ඒ තුළින් රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගැනිම අරමුණ බව ඇය කීවාය .

වැල්ලවාය විශේෂ ඡි. අයි. ආර්. ගරුසිංහ

නව අදහස දක්වන්න