හලාවත නඩුකාර බංගලාව රැක ගනිමුද ? | දිනමිණ


 

හලාවත නඩුකාර බංගලාව රැක ගනිමුද ?

හලාවත මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කටයුතු කරණ විනිසුරුවරයා වෙනුවෙන් ඉදි කර ඇති නිල නිවස මේ වන විට මිනිස් වාසයට සුදුසු තත්ත්වයක නොපවතින නිසා ගතවු වසර ගණනාවක පමණ කාලයක සිට පාළුවට ගරා වැටිමට හැර ඇති බව දැක ගත හැකිය. වසර කට අධික ඉතිහාසයක් ඇති මේ නිවස මේ වන විට පුරා විද්‍යාත්මකව වටිනාකමක් ඇති ගොඩනැගිල්ලක් බවත් කියයි. මේ වටිනා ගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කර යළිත් පාවිචිචියට ගත හොත් මේ වන විට මහේස්ත්‍රාත් නිල නිවස සදහා පෞද්ගලික නිවෙසක් කුලියට ගැනීමට වැය කරණ මුදල ඉතිරි කර ගත හැකිය.

 

ඡායාරූපය-මුන්නේශ්වරම සමුහ ඊ.සී.ප්‍රනාන්දු

නව අදහස දක්වන්න