'රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු' වැඩසටහනෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබූවන් 37,000 ඉක්මවති | දිනමිණ


 

'රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු' වැඩසටහනෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබූවන් 37,000 ඉක්මවති

'රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු' මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනෙන් මෙතෙක් ප්‍රතිලාභ ලැබූ සංඛ්‍යාව තිස්හත්දහස ඉක්මවයි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 06සක ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණින් පසුගිය 03 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද 'රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු' ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනෙන් පසුගිය දා (04) වන විට ප්‍රතිලාභ ලැබූ මුළු පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව තිස්හත්දහස ඉක්මවා ඇත. ඒ අනුව ඉකුත් දින තුනේ දී ක්‍රියාත්මක කර ඇති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 650කි. ඒ සඳහා වැය කළ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 52.4කට අධිකය.

වැඩසටහනේ තෙවැනි දිනය වන පෙරේදා (05) දිනයේ පමණක් වැඩසටහන් 169ක් ක්‍රියාත්මක කර එයින් 8,528කට ප්‍රතිලාභ සලසන ලදී. එම ව්‍යාපෘති සඳහා වැය කළ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 5.1කි.

එමෙන්ම ඊයේ දිනයේ (06) වැඩසටහන් 269ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා තිබිණි. එයින් ඔඩ්ඩුසුඩාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩසටහන් 27ක් ද, වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩසටහන් 14ක් ද, මුහුදුබඩපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩසටහන් 58ක් ද, පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩසටහන් 55ක් ද, තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩසටහන් 56ක් ද, මාන්තෙයි (නැඟෙනහිර) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩසටහන් 59ක් ද ක්‍රියාත්මක වේ.

මේ අතරින් වැඩසටහන් 209ක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මූලික ව්‍යාපෘති යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඉතිරි වැඩසටහන් 60 සෙසු රාජ්‍ය ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මේ අතරින් විශේෂ වැඩසටහන් ලෙස මුහුදුබඩපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මුල්ලියවයික්කාල් ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සාදන ලද නව නිවාස විවෘත කිරීමේ වැඩසටහන, පුදුකුඩුඉරිප්පු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පැවැත්වෙන ඉඩම් බෙදාදීමේ වැඩසටහන, තුනුක්කායි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නව නිවාස ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ නිවාස මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම, වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රජයේ නව නිවාස ව්‍යාපෘතියට මුල්ගල තැබීම වැනි වැඩසටහන් දැක්විය හැකිය.

ඒ අනුව මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ප්‍රදේශයකම ජනතාවට සහන සැලසෙන පරිදි 'රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු' වැඩසටහන මේ වන විට සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වේ. අද (07) සහ හෙට (08) වැඩසටහන් 222ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

අරුණ ඩයස්
ඡායාරූප - චමින්ද නිරෝෂණ

නව අදහස දක්වන්න