පාංශු සංරක්ෂණය නොකිරීම කනගාටුවට කරුණක් | දිනමිණ


 

පාංශු සංරක්ෂණය නොකිරීම කනගාටුවට කරුණක්

'සුදු අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ කාලයේ දී මේ රටේ ඉඩම් පිළිබඳව ඔවුන් දැක්වූයේ ලොකු උනන්දුවක්. සුදු පාලකයන් අපේ ඉඩම් පරිහරණය කළේ ඉඩම්වලට හොඳ සංරක්ෂණයකුත් ඇති කරමිනුයි. පාංශු සංරක්ෂණය මනාව කළමනාකරණය කර ඉඩම්වලින් නිසි ප්‍රයෝජන ගෙන තේ වැනි වගාවන් සිදු කළා. නමුත් අද අපි ඉඩම් පිළිබඳව දක්වන සැලකිල්ල ප්‍රමාණවත් ද කියල ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඉඩම්වල වගාවන් කළාට පාංශු සංරක්ෂණය සහ ක්ෂුද්‍ර ජල පෝෂක පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් නොවීම කනගාටුවට කරුණක්. යැයි ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩබ්. එච්. කරුණාරත්න මහතා පැවැසීය.

ඒ මහතා මේ බව පැවැසුවේ පසුගිය 04 වැනි දා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් උඩුගල කැකිරිහේනදොළ ක්ෂුද්‍ර ජල පෝෂක සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරමිනි.

එහි දී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ ඒ මහතා මෙසේ ද පැවැසීය.

බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කැකිරිහේන දොළ ක්ෂුද්‍ර ජල පෝෂක සංරක්ෂක ව්‍යාපෘතියෙන් මේ මුළු ප්‍රදේශයටම ලැබෙන්නේ ඉමහත් ප්‍රයෝජනයක්. ජනාධිපති කාර්යාංශයෙන් මුදල් වැය කර ආරම්භ කරන ඉතා හොඳ අත්‍යාවශ්‍ය වැඩසටහනක්. අමාත්‍යාංශයේ සහ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් අධීක්ෂණය සහ පසු විපරම් සිදු කෙරෙනවා. නමුත් ඔබලාගේ පූර්ණ ශ්‍රම දායකත්වය මේ සඳහා කැප කරන්න අවශ්‍යයි.

බුලත්සිංහල කැකිරිහේන දොළ ප්‍රදේශයේ දැනට පදිංචිව ඉන්න අනවසර ඉඩම් පරිහරණය කරන අයටත් ඉදිරි කාලයේ දී ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉඩම් කට්ටි ලබා දී ඒවාට අදාළ ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු සහ අදාළ ලියකියවිලි කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.

කැකිරිහේන දොළ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයේ තෝරා ගත් ඉඩම් කට්ටි 10ක ගල් වැටි 10ක් ඉදි කර ඉතා හොඳ පිරිසුදු ජල දහරාවක් ගලා යන්න සැලැස්වීමෙන් පාංශු සංරක්ෂණය ක්‍රමවත්ව සිදු වෙනවා. ඉඩම්වල පරිහරණය ද නිසි පරිදි සිදු වෙනවා.

ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. එස්. ඉලන්ගම්ගේ, එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ බී. ඒ. ජයනන්ද, කළුතර දිස්ත්‍රික් ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් නිලධාරී පී. ඩී. ඒ. නිශාන්ත, වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති නිලධාරී (බුලත්සිංහල) පී. ඒ. දීපාල්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජේ. ජේ. පිටගම්පල, බුලත්සිංහල සහකාර ප්‍රා. ලේකම් නෙරංජලා හුලුගල්ල, කැකිරිහේන දොළ ග්‍රාම නිලධාරී පියුමාල් රණවක මහත්ම මහත්මීහු ද, ජනාධිපති කාර්යාංශයේ සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීහු ද, ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව ද මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

කළුතර මධ්‍යම විශේෂ 
එච්. එල්. සුනිල් ශාන්ත

 

නව අදහස දක්වන්න