වෛද්‍ය සාෆිට එරෙහි පරික්ෂණය | දිනමිණ


 

වෛද්‍ය සාෆිට එරෙහි පරික්ෂණය

විජයානි එදිරිසිංහ
උපාලි කරුණාරත්න

කාන්තාවන්-වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු 500කගෙන් ප්‍රකාශ අරගෙන

කුරුණෑගල මහ රෝහලේ නාරිවේද වෛද්‍ය විශේෂඥ මොහොමඩ් සාෆි මහතාට එරෙහිව ලැබී ඇති පැමිණිලි අතරින් කාන්තාවන් 421ක්ද, වෛද්‍යවරු 26ක්ද, හෙද නිලධාරි නිලධාරිනියන් 69ක්ද රෝහල් කාර්යය මණ්ඩලයේ 18ක්ද ඇතුළු පන්සියයකට වැඩි පිරිසකගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති අතර ඉදිරියේ දී මෙම කාන්තාවන් අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියකු ඇතුළු වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් ඉදිරියේ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීම සඳහා අධිකරණ නියෝග ලබාගෙන ඇති අතර ඉදිරියේ දී එම පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න