ආර්ථික දියුණට සමඟිය වැදගත් | දිනමිණ


 

ආර්ථික දියුණට සමඟිය වැදගත්

නීල්සන් ව්‍යාපාරික විශ්වාසය පිළිබඳ දර්ශක ( Business Confidence Index ) වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මැයි මාසයේ දී ලියාපදිංචි වූ ව්‍යාපාර 62 කින් 15 ක් පමණ අඩු වී ඇත. LMD පෙන්වා දෙන්නේ මෙය 2008 ජූලි මාසයේ සිට ම අඩු වී ඇති බවය. මෙම තත්ත්වය වසරකට පෙර 106 ක් වූ අතර , පසුගිය මාස 12 සඳහා මුළු අගය 93 වී ඇත.

ÒLMD හි නවතම සංස්කරණයේ දී Òපාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය රට තුළ විශ්වාසනීය මට්ටම් කෙරෙහි යම් බලපෑමක් ඇති කර බව අපට පසක් වුණා. තව ද මෙම සංසිද්ධිය හේතුවෙන් ව්‍යාපාර ප්‍රජාව හෝ පුරවැසියන් හා පාරිභෝගිකයින් අතර විවිධ වෙනස්කම් සිදු වී තිබුණා. LMD ව්‍යාපාර සඟරාවට අනුව , ජාතික ආරක්ෂාව සහ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ මෑත කාලීන සිදුවීම්වල බලපෑම සඟරාවේ මාතෘකා වුණාÓ යනුවෙන් නීල්සන් සමාගමේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ශාරංග් පැට්ට් ප්‍රකාශ කරයි.

එක් සමීක්ෂණ ප්‍රතිචාරකයෙක් විසින් Ò රටේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව මීට වඩා සැළකිලිමත් විය යුතු වන අතර එසේ නොමැති වුවහොත් ආතතීන් ඇති විය හැකි බව ත් , අපේ ව්‍යාපාරයට බලපෑමක් ඇති වන ආකාරය සහ කෙටිකාලීන ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකිද යන්න කීමට අපහසු බවත් ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඉදිරි සති හා මාසවල දී අපේක්ෂා කළ යුත්තේ කුමක් දැයි අපිට සෘජුව ප්‍රකාශ කරන්නට බැහැ. පළමුවෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතීන් අතර සමඟිය සමාදානය සාක්ෂාත් කර ගත යුතු වෙනවා.Ó යනුවෙන් ත්‍රාස්ත ක්‍රියාකාරකම්වලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරවලට සිදු වී තිබෙන බලපෑම පිළිබඳව LMD ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කළේ ය. සඟරාවේ අලුත්ම සඟරාව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද්දේ LMD Media Services හි ප්‍රකාශයකු වන අතර, ජුනි 7 වන දින ප්‍රධාන පෙළේ පොත් සාප්පු හා සුපිරි වෙළඳසැල් වෙත එය නිකුත් කරනු ඇත .

සටහන- මදාරා මුදලිගේ

නව අදහස දක්වන්න