ජගත් ප්‍රථ­මා­ධාර තර­ග­යට සුදු­සු­කම් ලබයි | දිනමිණ


 

ජගත් ප්‍රථ­මා­ධාර තර­ග­යට සුදු­සු­කම් ලබයි

මැලේ­සි­යාවේ පැවැ­ත්වෙන ජාත්‍ය­න්තර ප්‍රථ­මා­ධාර හා සාත්තු සේවා තර­ග­යට සහ­භාගී වීම සඳහා ගාල්ල මහින්ද විද්‍යා­ලයේ පසිඳු නිම්සර මනි­මෙ­ල්වඩු සිසුවා තේරී ඇත. මැලේ­සි­යාවේ ක්ලාං නග­රයේ ජූලි මස 19 සිට 21දක්වා පැවැ­ත්වෙන මෙම තර­ඟය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, මැලේ­සි­යාව, සිංග­ප්පූ­රුව සහ හොංකොං යන රට­වල් සහ­භාගී වීමට නිය­මි­තව ඇත. ශ්‍රී ලංකාව නියෝ­ජ­නය කර­මින් විවිධ පළා­ත්ව­ලින් සිසුන් පස් දෙනකු මේ සඳහා තෝරා­ගෙන ඇති අතර දකුණු පළා­තෙන් පසිඳු මනි­මෙ­ල්වඩු සිසුවා තේරී ඇත. ශාන්ත ජෝන් ගිල­න්රථ හමු­දාවේ මහින්ද විද්‍යා­ලයේ කැඩෙට් නාය­කයා ලෙස කට­යුතු කරන පසිඳු නිම්සර මනි­මෙ­ල්වඩු විද්‍යා­ලයේ උස­ස්පෙළ වාණිජ අංශයේ ඉගෙ­නුම ලබයි.

කරා­පි­ටිය සමූහ - එස්. ලොකු­ක­ර­විට

නව අදහස දක්වන්න