ළමා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයකු වීමට ඔබටත් වරම් | දිනමිණ


 

ළමා පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයකු වීමට ඔබටත් වරම්

'තිරසර සංවර්ධන අරමුණු' පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමට කැමති සහ එම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අපේක්ෂාව ඇති නායකත්ව ගුණාංගවලින් පිරිපුන් දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් 'තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා පාර්ලිමේන්තුවේ' සාමාජිකයන් වීමට දිරි ගන්වමින් ඒ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි. වයස අවුරුදු 14-18 දක්වා වයස් කාණ්ඩයේ ( 2001 මැයි 21 සිට 2004 මැයි 21 දක්වා උපත ලද) ළමයින් 75 දෙනකු මේ සඳහා තෝරා ගැනේ.

මේ අතරින් 25 දෙනකු ජාතික මට්ටමින් තෝරා ගන්නා අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 නියෝජනය වන පරිදි ළමයින් 50 දෙනකු තෝරා ගැනීමට නියමිතය. මේ ළමා පාර්ලිමේන්තුව වස‍රකට තුන් වතාවක් රැස් වන අතර වඩා යහපත් ශ්‍රී ලංකාවක් ගොඩ නැඟීම වෙනුවෙන් වන තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා මෙහි දී සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.

'තිරසර සංවර්ධන අරමුණු' සෑම පුද්ගලයකුටම වඩාත් යහපත් සහ වඩාත් තිරසර අනාගතයක් කරා ළඟා විය හැකි මූලික සැලැස්ම වන අතර දරිද්‍රතාව, අසමානතාව, දේශගුණය, පාරිසරික පිරිහීම, සමෘද්ධිය සහ සාමය මෙන්ම යුක්තිය වැනි ගෝලීය අභියෝග පිළිබඳව මෙමඟින් අවධානය යොමු කෙරේ. 2015 වසරේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු 17 රටවල් 195ක එකඟතාවෙන් 2016 වසරේ සිට 2030 වසර දක්වා වසර 15ක කාලයක් ක්‍රියාත්මක වේ.

සහස්‍ර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සඳහා 2000- 2015 වර්ෂවල පුහුණු වැඩසටහන් සහ පාර්ශ්වකරුවන් ජාලකරණය, 2013- 2015 වසරවල දී ගෝලීය අභිමතාර්ථ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සහ පළාත් උපදේශන මෙන්ම වර්තමානයේ දී තිරසර සංවර්ධන ඉලක්කවලට සහාය වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝකය පුරා විසිරී සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් අතර සාමය, සංහිඳියාව සහ මිත්‍රත්වය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන SUNFO ආයතනය විසින් 2018 වසරේ දී 'තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා පාර්ලිමේන්තුව' ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

'තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා පාර්ලිමේන්තුවේ' සාමාජිකයකු වීමට කැමති ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් තම මවුපිය/ භාරකරුවන්ගේ අනුමැතිය සහිත අයදුම්පත් 'ශ්‍රී ලංකාව තිරසර සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගත යුත්තේ කෙසේ ද හා ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඔබගේ අනාගත දැක්ම' පිළිබඳව එක් පිටුවක රචනාවක් (වචන 500) ජූනි මස 30 වැනි දිනට පෙර තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නාම තානාපති මාරියෝ ආනන්ද මහතා, SUNFO, 20 , KMV පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව ලිපිනයට එවිය යුතුය. වැඩි විස්තර 077-4034795 දුරකතන අංකයෙන් හෝ [email protected] ලිපිනය හරහා ලබා ගත හැකිය.

නව අදහස දක්වන්න