පවුල් 13500කට සමෘද්ධි හිමිකම් දීම ජනපති-අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අද | දිනමිණ


 

පවුල් 13500කට සමෘද්ධි හිමිකම් දීම ජනපති-අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් අද

මානෙල් පුෂ්ප කුමාරි

මුලතිව්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල පවුල් 13500කට අලුතින් සමෘද්ධි හිමිකම් සහතික පත් ලබාදීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (08) දින උත්සවාකාරයෙන් සිදු කෙරේ.

ඒ අනුව මුලතිව් ප්‍රදේශයේ මහජන ක්‍රීඩාංගණයේ දී පවුල් 4500කට සමෘද්ධි හිමිකම් සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ 06 වැනි වැඩසටහන අද (08) දින පෙරවරු 10.00ට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරෙන අතර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල පවුල් 9000කට අලුතින් සමෘද්ධි හිමිකම් සහතික පත් ලබාදීම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එදිනම සිදු කෙරේ.

පවුල් 4500ක පිරිසකට සමෘද්ධි හිමිකම් සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම අද පස්වරු 2.00ට ගාල්ල, බද්දේගම කුම්මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් ඇමැති දයා ගමගේ මහතා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරේ.

එදිනම පස්වරු 3.00ට මාතර සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩාංගණයේ දී පවුල් 4500කට සමෘද්ධි හිමිකම් සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් ඇමැති දයා ගමගේ මහතා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ.

නව අදහස දක්වන්න