සක්විති රණසිංහ ඇප මත මුදා හරියි | දිනමිණ

සක්විති රණසිංහ ඇප මත මුදා හරියි

සක්විති රණසිංහට ඇප මත මුදා හැර තිබේ.

රුපියල් කෝටි 162 කට අධික මුදලක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 09 කට අධික කාලයක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කර සිටියහ.


නව අදහස දක්වන්න