වෛරීසහගත ප්‍රකාශ නිරීක්ෂණයට පොලිස් ඒකකයක් | දිනමිණ


 

වෛරීසහගත ප්‍රකාශ නිරීක්ෂණයට පොලිස් ඒකකයක්

සමාජ මාධ්‍ය හරහා වෛරීසහගත ප්‍රකාශ නිකුත්වූ අවස්ථා 90 කට අධික ප්‍රමාණයක් නිරීක්ෂණය කර ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

පොලීසිය පැවසුවේ, ඒවා වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකර ඇති බවයි.

Facebook, WhatsApp ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය හරහා ජාතීන් අතර ගැටලු ඇතිවන අයුරින් නිකුත් කෙරෙන වෛරීසහගත ප්‍රකාශ පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂ පොලිස් ඒකකයක් ද පිහිටුවා තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න