අනුරාධපුර සුරාසැල් හෙට සිට වැසෙයි | දිනමිණ

අනුරාධපුර සුරාසැල් හෙට සිට වැසෙයි

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් හෙට (13) සිට ලබන 19 දක්වා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු සුරා සැල් වසා තැබෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

නව අදහස දක්වන්න