රුසියාවේ ප්‍රචාරණයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි අවධානයක් | දිනමිණ

රුසියාවේ ප්‍රචාරණයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට වැඩි අවධානයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5% ක් වන සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත නගා සිටුවීමටත් , සංචාරකයින් නැවත ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමටත් ශ්‍රී ලංකාව විසින් හෝටල් නවාතැන් පහසුකම් සඳහා අවම මිලක් නියම කර තිබේ. මෙම වැඩපිළිවෙල රජය සතු ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් විශේෂ ගාස්තු සහ රජයේ සංචාරක මණ්ඩලයක් සමඟ ඒකාබද්ධව දියත් කරයි. පාකිස්තාන සංචාරකයින්ගේ හෝටල් ගාස්තු අඩු කිරීම හා රුසියාව වැනි ප්‍රධාන වෙළඳපොළවල් තුළ ප්‍රචාරණ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කරීම තවත් පියවරකි.

සාමාන්‍යයෙන් විදේශීය සංචාරකයින් 1,400 සිට 1500 වූ ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිටින අතර, ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලින් පසු සංචාරකයින් 1,000 කට වඩා වැඩි පිරිසක් පැමිණ බව සංචාරක මණ්ඩලයේ ප්‍රධානී කිෂු ගෝමස් මහතා පැවසීය. එංගලන්තය, ඉන්දියාව හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය යන රටවල් ශ්‍රී ලංකාව සංචාරයට සුදුසු බවට උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.ලෝකයේ රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව, විශිෂ්ටතම වෙරළ තීරයන් සහිත, පුරාණ බෞද්ධ විහාරස්ථාන වලින් සමන්විත නකල්ස් කඳු මුදුන ආදිය ගැන lonely planet හි සඳහන් වේ.

එමෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා පැන වූ බඳු මුදල 7% ක් වෙනුවට 5% ක වට්ටමක් ලෙස සංශෝධනය කිරීම සඳහා රජය විසින් නව සංශෝධිත බදු පනතක් හදුන්වා දී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සමග ලියාපදිංචි වී ඇති හෝටල්, ආගන්තුක සත්කාරක සේවා, ආපනශාලා හෝ වෙනත් එවැනි ව්‍යාපාර මගින් සේවා සපයන සේවා මත අය කරන අගය මත, බදු ප්‍රතිශතය සංශෝධනය කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් ජුනි මස 1 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නව ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ. , සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ ප්‍රතිශතය එකම ප්‍රතිශතයක් අයකරමින්, සංචාරක නියෝජිතයන් ශ්‍රි ලංකාවේ ලියාපදිංචි වී ඇත.

පමුදිනි සමරනායක

නව අදහස දක්වන්න