තායිලන්ත ආරාධිත වොලිබෝල් අනුශූරතාව සිවිල් ආරක්ෂකයන්ට | දිනමිණ

තායිලන්ත ආරාධිත වොලිබෝල් අනුශූරතාව සිවිල් ආරක්ෂකයන්ට

තායිලන්තයේ පතුම්තනී විශ්ව විද්‍යාලයේ පැවැති ආරාධිත වොලිබෝල් තරගාවලියේ අනුශූරතාව දිනාගැනීමට සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම සමත් විය.

පසුගිය වසරේ රාජ්‍ය සේවා වොලිබෝල් තරගාවලියේ ‘බී’ කාණ්ඩයේ ශූරතාව ද අත්කර ගැනීමට සමත්වූ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු වොලිබෝල් කණ්ඩායම රාජ්‍ය සේවා සමස්ත තරගාවලියේ අනුශූරතාව දිනාගැනීමට ද සමත් විය.

වොලිබොල් ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපති මේජර් ඩබ්.එම්.එස්. ආර්.වීරකෝන්, ප්‍රධාන පුහුණුකරු බී.වයි.ඩී.වීරසිංහ සහ සහාය පුහුණුකරු එල්.රංචාගොඩ මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් ද මේ සඳහා එක්වී සිටියහ.


නව අදහස දක්වන්න