අපරාජිතයින්ගේ සටන අද | දිනමිණ


 

අපරාජිතයින්ගේ සටන අද

ඉන්දියාව සහ නවසීලන්තය අතර ලෝක කුසලාන තරඟය අද දිනයේදී නොටින්හැම් හි ට්‍රෙන්ට් බ්‍ර්ජි ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.
 
මේ වනට නවසිලන්ත කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පළමු ස්ථානයේ සිටින අතර ඉන්දියානු කණ්ඩායම සිව්වන ස්ථානයේ සිටියි.
 
නවසිලන්ත කණ්ඩායම තරඟ 3කට සහභාගී වී එම තරඟ සියල්ල ජයග්‍රහණය කොට ඇති අතර ඉන්දියානු කණ්ඩායම තරඟ දෙකකට සහභාගී වී ජයග්‍රහණය කොට තිබේ. 
 

නව අදහස දක්වන්න