දුෂ්කරතා රැසකින් පිරි අලුගල්ගේ ධම්මරුක්කඛාරාම භික්ෂුණී ආරාමයට ජල පහසුකම් | දිනමිණ

දුෂ්කරතා රැසකින් පිරි අලුගල්ගේ ධම්මරුක්කඛාරාම භික්ෂුණී ආරාමයට ජල පහසුකම්

වැල්ලවාය විශේෂ ජී.අයි. ආර්. ගරුසිංහ

පානිය ඡලය සපයා ගැනීමට නොහැකිව දැඩි දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වැල්ලවාය අලුගල්ගේ ප්‍රෙද්ශයේ පිහිටි ධම්මරුක්කඛාරාම භික්ෂුණී ආරාමයට ජල පහසුකම් ලබාදිම ඉකුත්දා සිදුවිය.

මේ සඳහා රුපියල් එක් ලක්ෂහැත්තෑහතරදහසකට අධික මුදලක් අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සේවය කරන වර්ජිනියා පෙරේරා , උදාර ප්‍රෙමචන්ද්‍ර, ඉෂන්කා ප්‍රෙමචන්ද්‍ර යන මහත්ම මහත්මින් පරිත්‍යාගකර තිබූ අතර, මෙම ජල අවශ්‍යතාව පෙන්වාදෙමින් ඒ සඳහා මැදිහත්වීම මාධ්‍යවේදී යු. එස්. පි. බණ්ඩාර මහතා සිදුකර තිබිණි . මෙම නළ ළිදෙන් එම ප්‍රෙද්ශයේ පවුල් රැසකට ද ජලය ලබාදීමට හැකියාව ඇති බැවින් ජල ව්‍යපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සැලසුම්කර ඇතැයි යු. එස්. පි. බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේය.

 

නව අදහස දක්වන්න