කුරුණෑගල-දඹුල්ල මාර්ගය ශුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න ශ්‍රමදානයක් | දිනමිණ


 

කුරුණෑගල-දඹුල්ල මාර්ගය ශුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න ශ්‍රමදානයක්

ඒම්. ඒ. ආර්. මනුකුලසූරිය හිරියාල සමූහ

දිනකට වැඩිම වාහන සංඛ්‍යාවක් ධාවනය කරන කුරුණෑගල- දඹුල්ල මහා මාර්ගයේ මගීන් මඟ දෙපසට වීසි කරන වතුර බෝතල්, ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන් වැනි අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමේ මහා ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරයක් පසුගිය දා (9) දවස පුරා පැවැත්විණි.ගොකරැල්ල , හිද්දන විමලාරාම විහාරස්ථ කල්‍යාණ මිත්‍ර සංගමය සංවිධාන කළ මෙම ශ්‍රමදාන ව්‍යාපාරය‍ේ ප්‍රධාන අරමුණවූයේ ඉදිරි මෝසම් වර්ෂා සමයේ ප්‍රදේශයේ පැතිර යා හැකි ඩෙංගු උවදුර වැළැක්වීම බැබ කල්‍යාණ මිත්‍ර සංගමයේ අනුශාසක විමලාරම විහාරාධිපති ගල්දොල නන්දාරාම හිමියෝ පැවසූහ.

තරුණ තරුණියන් විශාල සංඛ්‍යවෙක් මෙම සද් කාර්යයට දායක වූ අතර, මෙම වැඩ සටහන මාස්පතා දියත් කාරීමට අදහස් කරන බවද විහාරාධිපති හිමියෝ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළහ. ඒකතු කළ අපද්‍රව්‍ය වර්ග කොට ඉබ්බාගමුව ප්‍රාද්ශීය සභාවේ කැළිකසළ වාහනය වෙත භාර දෙනුලැබිණි.

 

නව අදහස දක්වන්න