ලංගම වර්ජකයින් සහ ඇමති අර්ජුණ සාකච්ඡාවක | දිනමිණ


 

ලංගම වර්ජකයින් සහ ඇමති අර්ජුණ සාකච්ඡාවක

වර්ජනයේ නිරත ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ජාතික සේවක සංගමයට අයත් සේවකයින් සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග අතර මේ වන විට අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ජාතික සේවක සංගමයේ සමාජිකයින්ට ලබාදුන් උසස් වීම් 5100 ට අදාළ වැටුප් වැඩි කිරීම් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි.

අද පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී නිශ්චිත විසඳුමක් නොලැබුණහොත් වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

නව අදහස දක්වන්න