ලංගම වර්ජනය අවසන් - UPDATE | දිනමිණ


 

ලංගම වර්ජනය අවසන් - UPDATE

ජාතික සේවක සංගමයට අනුබද්ධ ශ්‍රී ලංගම සේවකයින්, ආරම්භ කළ වර්ජනය අවසන් කර තිබේ.

ඒ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ඇතුලූ රජයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් සමඟ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ අද දහවල් පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

මාසයක් තුළ සිය ඉල්ලීම් වලට විසඳුම් ලබාදෙන බවට ලබාදුන් එකගතා මත වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

දැනට ලබාදී ඇති උසස්වීම්වලට අදාළව වැටුප් ලබාදෙන ලෙස බලකරමින් ජාතික සේවක සංගමයේ ශ්‍රී ලංගම සේවකයින් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කළේ පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිටයි.

 

නව අදහස දක්වන්න