ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මූලස්ථානය අළුත් තැනකට | දිනමිණ


 

ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මූලස්ථානය අළුත් තැනකට

පනාගොඩ යුද්ධ හමුදා කඳවුරේ පිහිටි සමස්ථ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මූලස්ථානය එහි අණදෙන නිලධාරී මේජර් ජෙනරාල් සත්‍යප්‍රිය ලියනගේ මූලිකත්වයෙන් කොළඹ 03 යන ස්ථානයේ පිහිටි නව ස්ථානය වෙත ගෙන යන ලදී.

ඒ අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලීසිය විසින් සිදු කරනු ලබන සමස්ත ආරක්ෂක මෙහෙයුම් සඳහා නව ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මූලස්ථානය අංක 146, කොළඹ 3 හි පිහිටුවා ඇත.

මෙහිදි පැවති කෙටි ආගමික උත්සවයකින් අනතුරුව නව කාර්යාලය විවෘත කරනු ලැබීය.

සමස්ථ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් මූලස්ථානය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්ෂක තත්ත්වය සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කරන ලදී.

 

නව අදහස දක්වන්න