රත්ගම ඇළ හරහා බෝක්කුව හද­මුද | දිනමිණ


 

රත්ගම ඇළ හරහා බෝක්කුව හද­මුද

රත්ගම දුම්රිය ස්ථානයට හා සතිපොළටත්, රාජාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයටත් යන එන මාර්ගයේ රත්ගම ඇළ හරහා ඉදිකර ඇති බෝක්කුවේ කඩාවැටුණු කොටසේ කුහරය, රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් වසර කීපයකට පෙර යකඩ තහඩුවකින් වසා තිබේ. එය දිරාපත් වී කැඩී බිඳී යමින් පවතී. බර වාහන යන මේ මාර්ගයේ විශාල අනතුරක් සිදුවීමට පෙර, තහඩුව ඉවත්කොට මනා ලෙස බෝක්කුව සංවර්ධනය කරන මෙන් ප්‍රදේශවාසීහු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

සටහන හා ඡායාරූපය - බූස්ස සමූහ - දේව දෙව්නිස් ද සිල්වා

නව අදහස දක්වන්න