වන්වේ කළාට හොරණ විරෝධතා | දිනමිණ


 

වන්වේ කළාට හොරණ විරෝධතා

හොරණ නගරයේ වාහන ගමනාගමනය පූර්ණකාලීනව තනි මංතීරුවේ ආරම්භ කිරීමට විරුද්ධව හොරණ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ නගරවාසීන් එක්ව උද්ඝෝෂණය කළ අයුරු. විරෝධතාව පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් පැවතිණි.

තනි මංතීරුවේ රථවාහන ගමනාගමනය නවතා සාකච්ඡා මාර්ගයට එන ලෙස බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලමින් ඔවුන් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූ අතර මේ පිළිබඳ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දැනුවත් නොකළ බවට ඔවහූ චෝදනා කළහ.

හොරණ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක හේමන්ත වික්‍රමාරච්චි මහතා පැමිණ හොරණ මූලස්ථාන පො.ප. ප්‍රසන්න වැලිකල මහතා කැඳවා මේ පිළිබඳ දැනුම් දීමෙන් පසුව තනි මංතීරුවේ වාහන ගමනාගමනය නතර කර සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳුමකට ඒමට කටයුතු කිරීමට එකඟවීමෙන් පසුව උද්ඝෝකයෝ විසිර ගියහ.

ඡායාරූපය- හල්තොට සමූහ
විනිතා මානෙල් ගමගේ 

නව අදහස දක්වන්න